Concept

Secure UP

Het concept ...

 

SECURE

 

Een startende zelfstandige beschikt vaak over beperkte financiële middelen en wil zich vooral toespitsen op zijn business.

Medische controles, lange vragenlijsten invullen vragen vaak veel tijd en probeert hij te vermijden.

 

Secure Up houdt rekening met al deze elementen en biedt één contract, één handtekening aan startende zelfstandigen aan, en dit zonder medische formaliteiten voor slechts 50 of 75 EUR per maand. Wij garanderen een gewaarborgd inkomen van 1.000 EUR per maand na een wachttijd van 60 dagen, en dit tot de leeftijd van 60 jaar. Deze uitkering geldt zowel bij een arbeidsongeschiktheid door ziekte als door een ongeval. Bij arbeidsongeschiktheid wordt bovendien de volledige premie ten laste genomen door de verzekeraar.

 

We voorzien tevens in een uitkering bij overlijden van 17.500 EUR aan de nabestaanden bij een overlijden voor 60 jaar.

 

Afhankelijk van uw beroep, leeftijd, BMI en rookgedrag wordt er ook nog een pensioen opgebouwd onder het fiscaal regime van het VAPZ.

 

Dit zijn de basiswaarborgen die vervat zitten in het 'SECURE' gedeelte van het concept. U blijft deze altijd behouden!

 

 

UP

 

Op elk ogenblik in de loopbaan van de zelfstandige kunnen de behoeften aan bescherming herzien worden in functie van de persoonlijke evolutie. De pensioenplanners van Life Plan zijn dan de ideale gesprekspartners, samen met uw boekhouder of accountant, om de waarborgen, premie, de verzekerde bedragen enz. aan te passen in functie van de behoeften.