Secure

Secure

Uw basiswaarborgen

 

Het SECURE luik van Secure Up bevat een aantal basiswaarborgen die tot 60 jaar gewaarborgd blijven.

Wat er ook gebeurt, deze waarborgen lopen door, voor zover de maandelijkse premies betaald worden.

 

Arbeidsongeschiktheid:

 

Bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde wordt er een maandelijkse rente van 1.000 EUR uitgekeerd, na een wachttijd van 60 dagen. Deze rente loopt tot de verzekerde persoon de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt of tot de arbeidsongeschiktheid gezakt is onder de 25%. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt deze rente verhoudingsgewijs uitgekeerd.

De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid kan zowel een ziekte als een ongeval zijn (zowel in het privé-leven als in het professioneel leven).

De verzekeraar neemt tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid ook de premiebetaling, eventueel ook verhoudingsgewijs bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, over van de zelfstandige, en dit ook tot 60 jaar of het einde van de arbeidsongeschiktheid.

 

Overlijden

Bij het overlijden van de verzekerde wordt er een éénmalige uitkering voorzien van 17.500 EUR aan de nabestaanden.

 

Pensioenvorming

 

Er wordt in dit product ook een aanzet gegeven tot pensioenvorming. Hoe groot dit bedrag is hangt af van een aantal factoren. In de FAQ geven we hier meer uitleg over.