VAPZ

VAPZ

De fiscale omgeving

 

Het concept Secure UP wordt initieel aangeboden onder de vorm van een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), met een daaraan gekoppeld gewaarborgd inkomen.

 

Hierdoor kunt u rekenen op een uiterst gunstig fiscaal voordeel: de betaalde premie kunt u volledig verwerken in uw personenbelasting. Hierdoor wordt de effectieve kost voor alle waarborgen nog een stuk lager.

 

Uw accountant of boekhouder of de pensioenplanners van Life Plan kunnen u hierover meer uitleg geven.

 

Een bijkomend VAPZ voor pensioenvorming afsluiten is niet nodig. U kunt steeds gebruik maken van de flexibiliteit van het concept Secure UP. U verhoogt eenvoudig de maandelijkse bijdrage en uw pensioenvorming verhoogt.

 

Eenvoudig, niet?

 

Indien tijdens de loop van het contract blijkt dat het VAPZ niet langer de meest voordelige fiscale omgeving is voor u, dan kan er steeds worden overgeschakeld naar andere fiscale vormen, zoals een IPT (Individuele Pensioentoezegging) waarbij uw vennootschap de premies betaalt.

Ook een combinatie van verschillende fiscale oplossingen is mogelijk. U hoeft daar niet van wakker te liggen.

Uw raadgevers zorgen voor de opvolging van uw contract!